top of page

Gardehusarregimentets Historiske Samling

I første halvdel af 1700-tallet havde der været fred i en længere periode og den danske Armes feltduelighed var faldet hen. Kampene havde i samme periode fundet sted i andre europæiske stater, hvor husarer og lignende enheder af let rytteri havde klaret sig bemærkelsesværdigt godt. Som et svar på den truende krigsfare fra den russiske Czar, som netop mønstrede et talstærkt rytteri med bl.a. kosakker, blev Gardehusarregimentet oprettet af Kong Frederik V ved den kongelige resolution af  

10. Februar 1762. Den første chef blev Oberst og Generaladjudant Caspar Hermann Gottlob Greve Moltke.

Regimentet kan føres i lige linje til i dag dog gennemførtes en sammenlægning med Sjællandske Livregiment og Danske Livregiment i 2001, hvorved regimentet nu kan tilbagedateres til 1614. 

Husarånden ved regimentet har altid været rodfæstet i gode traditioner og militær duelighed tilsat en del kækhed, som var passende for husarer gennem tiderne.

Den nuværende regimentschef har sammenfattet disse værdier i

  • ELAN

  • PROFESSIONALISME

  • ORDENTLIGHED

  • SAMMENHOLD

Historisk Samling omfatter alle tre regimenters historie og kan besøges på Gardehusarkasernen i Slagelse, hvor regimentet p.t. er garnisoneret.

bottom of page