top of page

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Bestyrelsen

Formand

Næstformand

Sekretær

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Suppleant

Leder af Samlingen

Oberst  Tommy M. Paulsen

Major    Jan O.K. Bartold

Major    Lasse K. Galsgaard-Olsen

Major    Christian S.E. Holm

Oberstløjtnant  Karsten Thuen

Major    Steen Fredholm

Kaptajn Fritz Pedersen

Major    Stig Carlsen

bottom of page