top of page

Gardehusarregimentets
Historisk Samlings Venner

Gardehusarregimentets Historiske Samlings Venner (HISAM Venner) er en støtteforening, hvis formål er at virke aktivt for en bevarelse og udbygning af Samlingen som en militærhistorisk dokumentation, der beskriver regimenternes liv og virke gennem skiftende tider samt medvirke til udbredelsen af kendskabet til regimentets historie. Formålet fremmes ved, at medlemmerne yder økonomisk og anden støtte til samlingen, dens aktiviteter og formidling, de fysiske rammer samt til indkøb af effekter af historisk og museumsmæssig værdi. Formålet opfyldes i nært samarbejde med Gardehusarregimentets Historiske Fond.

 

Det historiske arbejde dækker i dag

  •   Gardehusarregimentet,

  •   Danske Livregiment og

  •   Sjællandske Livregiment

der i januar 2001 blev sammenlagt og videreført som Gardehusarregimentet.

 

Foreningens støtte er i overvejende grad rettet mod Gardehusarregimentets Historiske Samling, der er placeret på Gardehusarkasernen i Slagelse. Samlingen blev efter flytning fra Næstved genindviet i maj 2006 af HKH Kronprins Frederik, der selv har været tjenestegørende ved regimentet.

Foreningen har endvidere støttet andre historiske formål med relation til Gardehusarregimentet, herunder Veteran-, Panser- og Køretøjsforeningen (GHRVPK).

 

Alle, der ønsker at støtte dette vigtige historiske arbejde, er meget velkomne til at blive medlem af HISAM Venner. Hvis du ønsker at blive medlem, kan du kontakte sekretæren eller kassereren, hvis kontaktoplysninger fremgår under menupunktet "Bestyrelsen".

Kontingentet er pt. fastsat til 150,- kr. pr. år.

 

Med andre ord: Bliv medlem af HISAM Venner og vær med til at

 

”Bevare fortiden og nutiden for fremtiden”

bottom of page